Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм

Науковий журнал «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм» є рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує статті з туризмознавства, туристичної діяльності та рекреації.

Науковий журнал започатковано у 2018 р. та адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам, магістрантам, усім, хто досліджує теоретичні та прикладні проблеми туризмознавства, туристичної діяльності та рекреації.


обкладинка

ISSN 2616-7603 (print),
ISSN 2618-1460 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію:
КВ № 23122-12962 Р від 25.01.2018

Рік заснування: 2018

Періодичність друку: 2 рази на рік

Мова видання:
українська, англійська (змішаними мовами)

Засновник:
Київський національний університет культури і мистецтв

Головний редактор: Володимир Антоненко

Відповідальний секретар: Христина Плецан

Адреса редакції:
01133, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, к. 806-б

тел.: +38(044)5228590

E-mail: tourism@knukim.edu.ua, tourism.visnykknukim@ukr.net

Науковий журнал відображається в наступних базах даних: BASE, Central and East European Index, Crossref, DOAJ, Google Академія, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Науковий журнал «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access.


Том 3, № 1 (2020)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СФЕРИ ТУРИЗМУ І РЕКРЕАЦІЇ

Позиціювання національного бренду сільського зеленого туризму на ринку послуг PDF
Marta Malska, Yurii Zinko, Pavlo Horishevskyi 8-33
Ретроспективний аналіз розвитку та реформування національного туристичного ринку: зарубіжний досвід і можливості адаптації в Україні PDF
Khrystyna Pletsan 34-45
Стан і перспективи розвитку українсько-китайського співробітництва у туристичній сфері PDF
Darіia Basiuk 46-54

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЯК ТУРИСТИЧНОГО РЕСУРСУ

Роль туризму у справі збереження та популяризації об’єктів національної культурної спадщини PDF
Serhii Zakharin 55-71
Роль культурної спадщини у розвитку туризму США PDF
Hennadii Balabanov 72-80
Вплив національних, культурних і релігійних традицій на формування wellness-туризму PDF
Lesia Ustymenko 81-90

ТУРИСТИЧНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕСТИНАЦІЙ

Воєнно-туристичний потенціал Кам’янця на Поділлі як столиці Соборної України (1919–1920 рр.) під час національно-визвольної боротьби українського народу в 1917–1921 роках PDF
Ihor Smyrnov, Olha Liubitseva, Cui Jibo 91-103
Історико-культурні пам’ятки Покуття: сучасний стан та перспективи використання в туризмі PDF
Halyna Humeniuk 104-114
Німецька історико-культурна спадщина як ресурс для розвитку ностальгійного туризму у Львівській області PDF
Yulia Dorosh 115-127

ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ТУРИЗМІ

Основні сфери застосування інформаційних систем і технологій у туризмі PDF
Yevhen Kozlovskyi 128-136