Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм

Науковий журнал «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм» є рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує статті з туризмознавства, туристичної діяльності та рекреації.

Науковий журнал започатковано у 2018 р. та адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам, магістрантам, усім, хто досліджує теоретичні та прикладні проблеми туризмознавства, туристичної діяльності та рекреації.


обкладинка

ISSN 2616-7603 (print), ISSN 2618-1460 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23122-12962 Р від 25.01.2018

Рік заснування: 2018

Періодичність друку: 2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв

Головний редактор: Володимир Антоненко

Відповідальний секретар: Христина Плецан

Адреса редакції: 01133, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, к. 806-б

тел.: +38(044)5228590

E-mail: tourism@knukim.edu.ua, tourism.visnykknukim@ukr.net

Науковий журнал відображається в наступних базах даних: BASE, Central and East European Index, Crossref, DOAJ, Google Академія, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі

Науковий журнал «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access


Том 2, № 2 (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ТУРИЗМУ

Теоретико-методичні засади управління проектами в сфері туризму PDF
Yevhen Kozlovskyi 108-116
Культурна спадщина як туристично-екскурсійний ресурс: основні категорії та класифікаційні ознаки PDF
Oleksandr Zarakhovskyi 117-125

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СФЕРИ ТУРИЗМУ І РЕКРЕАЦІЇ

Географічні та логістичні аспекти стійкого розвитку урботуризму за умов поширення овертуризму PDF (English)
Ihor Smyrnov 126-132
Оптимізація розвитку національно-орієнтованих видів туризму в межах культурологічних проектів на прикладі подієвого туризму PDF
Lesia Ustymenko, Nataliia Bulhakova 133-141

ПІДГОТОВКА КАДРІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ: ІННОВАЦІЇ ТА СУЧАСНІ ПРАКТИКИ

Компетентнісний підхід в системі освіти та професійного становлення фахівців-туризмознавців на сучасному етапі PDF
Khrystyna Pletsan 142-156
Професійна підготовка туристичних гідів в Україні у світлі європейських вимог PDF
Tetiana Sokol 157-163

ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ТУРИЗМІ

Організаційно-економічний механізм стимулювання розвитку сфери туризму, курортів та готельного господарства PDF
Serhii Zakharin 164-177

ТУРИСТИЧНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕСТИНАЦІЙ

Сучасна візія використання музичного твору «Щедрик» в обробці Миколи Леонтовича як туристичного ресурсу дестинації PDF
Alla Havryliuk, Nataliia Yanchuk 178-190