Організаційно-економічний механізм стимулювання розвитку сфери туризму, курортів та готельного господарства

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7603.2.2.2019.189546

Ключові слова:

туризм, сфера туризму, туристична діяльність, державна політика у сфері туризму, державна підтримка розвитку туризму

Анотація

Проаналізовано стан та динаміку розвитку сфери туристичних послуг України, а також наведено оцінку основним явищам і процесам, виявлено ключові тенденції розвитку цього ринку. Вказано, що недостатній рівень розвитку інфраструктури, невідповідність закладів розміщення світовим стандартам, технологічна відсталість туристичних операторів, недосконалість нормативно-правового забезпечення туристичної та курортної діяльності стримує розвиток у сфері туризму і курортів. Через коливання рівня реальних доходів населення на ринку туристичних послуг спостерігаються тотожні процеси і у платоспроможності попиту, що ускладнює планування діяльності підприємств туристичної, готельної та курортної діяльності. Зроблено висновок, що вказані причини виключають зміцнення інвестиційної привабливості об’єктів туристичної інфраструктури, а відтак – і належну конкурентоспроможність усієї туристичної сфери. Описано окремі аспекти механізму державної підтримки розвитку сфери туризму в Україні. Показано чинники формування туристичного потенціалу України. Обґрунтовано пріоритетні напрями державної політики стимулювання розвитку туризму. Внесено пропозиції щодо удосконалення інструментів підтримки розвитку сфери туризму.

Біографія автора

Serhii Zakharin, Київський національний університет культури і мистецтв

Доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Barna, M.Yu., & Tuchkovska, I.I. (2016). Osnovni tendentsii upravlinnia turystychnoiu diialnistiu v Ukraini [The main tendencies of management of tourist activity in Ukraine]. Pidpryiemnytstvo i torhivlia, 20, 5–8 [in Ukrainian].

Herasymenko, V.H, & Halasiuk, S.S. (2008). Upravlinnia natsionalnym turyzmom v konteksti mizhnarodnoho dosvidu [Managing national tourism in the context of international experience]. Visnyk DITB, 12, 160–167 [in Ukrainian].

Subota, M.V. (2012). Innovatsiini pidkhody do stymuliuvannia rozvytku kurortiv [Innovative approaches to stimulate resort development]. Problems of science, 12, 28–32 [in Ukrainian].

Subota, M.V. (2013). Stratehichni oriientyry derzhavnoi polityky stymuliuvannia rozvytku kurortnoi diialnosti [Strategic guidelines of the state policy of stimulating the development of resort activity]. University Economic Bulletin, 20/2, 353–358 [in Ukrainian].

Tkachenko, T.I. (2009). Stalyi rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu [Sustainable tourism development: theory, methodology, business realities] [Monograph]. Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics [in Ukrainian].

Turystychna diialnist v Ukraini u 2018 rotsi [Tourism in Ukraine in 2018]. (2019). State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/tyr/tyr_dil/arch_tyr_dil.htm [in Ukrainian].

Verkhovna Rada Ukrainy. (1995). Zakon Ukrainy "Pro turyzm" [Law of Ukraine "On Tourism"] № 324/95-VR vid 15.09.1995. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр [in Ukrainian].

Zakharin, S.V. (2002). Derzhavne rehuliuvannia inozemnoho investuvannia [State regulation of foreign investment]. Finansy Ukrainy, 1, 92–101. [in Ukrainian].

Zakharin, S.V., & Baikov, M.A. (2015). Formuvannia intelektualnoho kapitalu yak oriientyr upravlinnia komertsiinoiu diialnistiu turystychnoho pidpryiemstva [Formation of intellectual capital as a guide for the management of commercial activity of a tourist enterprise]. Molodyi vchenyi, 9, 50–62 [in Ukrainian].

Zakharin, S.V., Sobol, V.P., & Melnyk, Yu.R. (2013). Stalyi rozvytok sfery turystychnykh posluh: hlobalni tendentsii, mizhnarodna vzaiemodiia, uroky dlia Ukrainy [Sustainable development of tourism services: global trends, international interaction, lessons for Ukraine]. University Economic Bulletin, 20/3, 297–303 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-26

Як цитувати

Zakharin, S. (2019). Організаційно-економічний механізм стимулювання розвитку сфери туризму, курортів та готельного господарства. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм, 2(2), 164–177. https://doi.org/10.31866/2616-7603.2.2.2019.189546

Номер

Розділ

ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ТУРИЗМІ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають