DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7603.3.1.2020.207516

Основні сфери застосування інформаційних систем і технологій у туризмі

Yevhen Kozlovskyi

Анотація


У статті наведено характеристику основних видів інформаційних систем і технологій, що використовуються в процесі туристичної діяльності, зокрема спеціалізованих програмних продуктів, глобальних комп’ютерних мереж, інформаційних технологій бронювання та резервування, інтегрованих комунікаційних мереж, систем мультимедіа, інформаційних систем менеджменту, технологій просування туристичних продуктів і послуг. Зазначено, що сучасний туристичний бізнес є не лише одним з найбільш динамічних, він надзвичайно насичений різноманітною інформацією. Усі досягнення та здобутки в цій галузі економіки безпосередньо залежать від швидкості обміну інформацією, її актуальності, своєчасності отримання, адекватності та повноти. Тому активнее використання інформаційних систем і технологій на туристичних підприємствах може значно збільшити попит на запропоновані продукти, наростити клієнтську базу та підвищити конкурентоспроможність.


Ключові слова


туризм; менеджмент; автоматизація; інформаційні технології; інформаційні системи; туристичний продукт

Повний текст:

PDF

Посилання


Ivanova, O. M. (2016). Upravlinnia informatsiinymy potokamy turystychnykh pidpryiemstv [Management of the information flows of tourism enterprises]. Universytetska knyha [in Ukrainian].

Kozhukhivska, R. B. (2011). Rozvytok suchasnykh marketynhovykh informatsiinykh tekhnolohii v komunikatsiinykh stratehiiakh ukrainskykh turystychnykh pidpryiemstv [Development of modern marketing information technologies in the communication strategies of Ukrainian tourism enterprises]. [Monograph]. Vydavnytstvo Sochinskyi M.M. [in Ukrainian].

Kozlovskyi, Ye. (2005). Orhanizatsiino-pravovi zasady upravlinnia turystychnoiu haluzziu [Organizational and legal principles of tourism management]. Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, 1, 400–406 [in Ukrainian].

Morozova, N. S., Morozov, M. A., & Chudnovskii, A. D. (2014). Informatcionnoe obespechenie turizma [Tourism information support]. Federalnoe agentstvo po turizmu [in Russian].

Tkachenko, T. I. & Kozlovskyi, Ye. V. (2018). Vplyv hlobalnykh dystrybutyvnykh system na rozvytok suchasnoho turystychnoho biznesu [Influence of global distribution systems on the development of modern tourism business]. Economy and state, 6, 56–59 http://www.economy.in.ua/pdf/6_2018/14.pdf [in Ukrainian].

Rebkalo, V. A., Shakhov, V. A., & Afonin, E. A. (2008). Systema strymuvan i protyvah u sferi derzhavno-upravlinskykh vidnosyn [System of checks and balances in the field of public-administrative relations]. National Academy of Public Administration under the President of Ukraine [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Yevhen Kozlovskyi

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |