Роль туризму у справі збереження та популяризації об’єктів національної культурної спадщини

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7603.3.1.2020.207497

Ключові слова:

розвиток сфери туризму України, збереження та популяризація, національна культурна спадщина, державно-приватне партнерство, реформування механізму залучення національної культурної спадщини

Анотація

У статті подано результати досліджень щодо перспектив розвитку сфери туризму в Україні та посилення ролі туризму в справі збереження та популяризації національної культурної спадщини. Визначено перспективні важелі підтримки функціонування туристичної інфраструктури в місцях компактного розміщення культурних об’єктів. Доведено, що в сучасних умовах, які характеризуються розбалансованістю економічної системи, виникають новітні ризики розвитку сфери туризму, у першу чергу через об’єктивну неможливість здійснення державної підтримки функціонування туристичної інфраструктури, а також звуження попиту (унаслідок зменшення реальних доходів населення) на туристичні продукти. Отож, є необхідність поглибленого дослідження розвитку сфери туризму та курортів, виділення напрямів реформування механізму використання сфери туризму як інструменту популяризації національної культурної спадщини, виявлення перспектив і можливих векторів зростання зазначеної сфери. Запропоновано використовувати механізми державно-приватного партнерства в частині популяризації національної культурної спадщини через підвищення туристичних потоків з урахуванням того, що об’єкти національної культурної спадщини виступають елементами туристичного показу та потребують відповідної технологічної підготовки.

Біографія автора

Serhii Zakharin, Київський національний університет культури і мистецтв

Доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Barna, M. Yu., & Tuchkovska, I. I. (2016). Osnovni tendentsii upravlinnia turystychnoiu diialnistiu v Ukraini [The main trends in tourism management in Ukraine]. Pidpryiemnytstvo i torhivlia, 20, 5–8 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Torg_2016_20_3.pdf [in Ukrainian].

Gerasimenko, V., & Galasyuk, S. (2008). Upravlinnia natsionalnym turyzmom v konteksti mizhnarodnoho dosvidu [National tourism management in the context of international experience]. Visnyk Donetskoho instytutu turystychnoho biznesu, 12, 160–167 [in Ukrainian].

Liubitseva, O. O. (2012). Turystychni resursy Ukrainy: stan, rozvytok [Tourist resources of Ukraine: state, development]. Znannia [in Ukrainian].

State Statistics Service of Ukraine. (2020, January 3). Turyzm [Tourism]. http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Subota, M.V. (2012). Innovatsiini pidkhody do stymuliuvannia rozvytku kurortiv [Innovative approaches to stimulating the development of resorts]. Problems of Science, 12, 28–32 http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/51126/06-Subota.pdf?sequence=1 [in Ukrainian].

Tkachenko, T. I. (2009). Stalyi rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu [Sustainable Tourism Development: Theory, Methodology, Business Realities] [Monograph]. Kyiv National University of Trade and Economics [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2010). Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo [About public-private partnership]. Law of Ukraine № 2404-VI. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2000). Pro okhoronu kulturnoi spadshchyny [On the protection of cultural heritage]. Law of Ukraine № 1805. https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1805-14#Text [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (1995). Pro turyzm [About tourism]. Law of Ukraine № 324/95VR https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Zakharin, S.V., Sobol, V.P., & Melnyk, Yu.R. (2013). Stalyi rozvytok sfery turystychnykh posluh: hlobalni tendentsii, mizhnarodna vzaiemodiia, uroky dlia Ukrainy [Sustainable development of tourism services: global trends, international cooperation, lessons for Ukraine]. University economic bulletin, 20(3), 297–303 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-30

Як цитувати

Zakharin, S. (2020). Роль туризму у справі збереження та популяризації об’єктів національної культурної спадщини. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм, 3(1), 55–71. https://doi.org/10.31866/2616-7603.3.1.2020.207497

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЯК ТУРИСТИЧНОГО РЕСУРСУ