DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7603.2.1.2019.173029

Особливості механізму реалізації туристичного продукту та формування його асортименту на прикладі діяльності турагенції TUI

Tetiana Tkachenko

Анотація


Стаття присвячена аналізу механізму реалізації туристичного продукту та формування його асортименту на прикладі діяльності Турагенції TUI. Мета роботи полягає у дослідженні особливості механізму реалізації туристичного продукту та формування його асортименту, із встановленням основних складових туристичного продукту, його структуру, основного та додаткового комплексу послуг тощо. Узагальнення особливостей механізму реалізації та формування асортименту туристичного продукту підвищить виробничу діяльність туристичних агентств та полегшить здійснення реалізації (продажу) туристичного продукту менеджерами, агентами з організації туризму в туристичних агентствах.

На прикладі діяльності Турагенції TUI, а TUI є однією з найпотужніших кобрендингових кампаній національного рівня в 2019 році, розглянуто поетапний механізм реалізації туристичного продукту, як-то чотири різнопланові механізми продажу: як пекідж-туру (інклюзив-туру), індивідуального туру на замовлення та туру «під ключ». Обґрунтовано важливість маркетингової політики щодо реалізації туристичного продукту туристичної агенції TUI.

Ключові слова


асортимент туристичного продукту; структура туристичного продукту; пекідж-тур (інклюзив-тур); індивідуальний тур на замовлення; основний та додатковий комплекс послуг; механізм реалізації туристичного продукту; маркетингова політика; сегмент туристичного ринку

Повний текст:

PDF

Посилання


Bohdanova, Zh.A. (2015). Osoblyvosti diialnosti turoperatoriv i turahentiv: oblikovyi aspekt [Features of tour operators and travel agents: accounting aspect]. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, 1(19), 59–64 [in Ukrainian].

Tkachenko, T.I., & Matiushko, A.O. (2019). Obgruntuvannia napriamiv pidvyshchennia efektyvnosti funktsionuvannia rynku turystychnykh posluh Ukrainy v konteksti intehratsiinykh protsesiv [Justification of the directions of increasing the efficiency of functioning of the tourist services market in Ukrainein the context of integration processes]. In Ukraina u svitovykh hlobalizatsiinykh protsesakh: kultura, ekonomika, suspilstvo [Ukraine in global globalization processes: culture, economy, society], Abstracts of Papers Internetional Scientific and Practical Conference (pp. 165–168). Kyiv: Publishing Center of Kyiv National University of Culture and Arts [in Ukrainian].

Tkachenko, T., & Kovalska, L. (2017). Е-tourism, as display of dominant criterion of modern tourism-operating: relevant provisions, tools, use. Chasopys sotsialno-ekonomichnoi heohrafii, 23(2), 19–22. https://doi.org/10.26565/2076-1333-2017-23-03 [in English].

Touristik Union International. (2019). TUI Group. Retrieved from https://www.tuigroup.com/en-en [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Богданова, Ж.А. (2011). Особливості діяльності туроператорів і турагентів: обліковий аспект. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 1(19), 59–64.

Ткаченко, Т.І., & Матюшко, А.О. (2019). Обґрунтування напрямів підвищення ефективності функціонування ринку туристичних послуг України в контексті інтеграційних процесів. В Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство, тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (с. 165–168). Київ: Видавничий центр КНУКіМ.

Tkachenko, T., & Kovalska, L. (2017). Е-tourism, as display of dominant criterion of modern tourism-operating: relevant provisions, tools, use. Часопис соціально-економічної географії, 23(2), 19–22. https://doi.org/10.26565/2076-1333-2017-23-03

Touristik Union International. (2019). TUI Group. Retrieved from https://www.tuigroup.com/en-en.

Copyright (c) 2019 Тетяна Ткаченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |