DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7603.2.1.2019.173026

Проблеми розвитку і організації сільського туризму в Київській області та шляхи їх вирішення

Anatolii Dotsenko, Valeriia Dulska

Анотація


Стаття присвячена аналізу формування, сучасного стану, структури та організації сільського туризму як нового і перспективного виду туризму в одному з особливих регіонів України – Київщині. Виявлені основні тенденції динаміки сільського туризму та особливості структури за останні двадцять років. Значна увага приділена розгляду методів та форм організації сільських туристичних садиб та підвищення якості надання туристичних послуг. Вирішення актуальних проблем сприятиме підвищенню рівня розвитку та удосконаленню територіальної організації сільського туризму в Київщині.

Ключові слова


територія; регіон; село; туризм; розміщення; послуги; маркетинг; садиба

Повний текст:

PDF

Посилання


Byrkovych, V.I. (2008). Silskyi zelenyi turyzm – priorytet rozvytku turystychnoi haluzi Ukrainy [Rural green tourism is a priority of the development of the tourism industry in Ukraine]. Stratehichni priorytety, 1(6), 138–143 [in Ukrainian].

Kudla, N.Ye. (2015). Silskyi turyzm: Osnovy pidpryiemnytstva ta hostynnosti [Rural tourism: Basics of enterprise and hospitality]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Malenkov, R., & Hodyna, O. (2010). Dvanadtsiat marshrutiv Kyivshchynoiu: Putivnyk [Twelve routes to Kiev region: Guide]. Kyiv: Hrani-T [in Ukrainian].

Osadcha, T.S. (2009). Silskyi zelenyi turyzm v Ukraini: okremi aspekty orhanizatsii, obliku i kontroliu [Rural green tourism in Ukraine: some aspects of organization, accounting and control] [Monograph]. Kherson: Oldi-plius [in Ukrainian].

Perederii, N.O. (2014). Napriamky rozvytku silskoho zelenoho turyzmu v Ukraini [Directions of development of rural green tourism in Ukraine]. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. Seriia: Ekonomichni nauky, issue 1(8), vol. 1, 265–270 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Биркович, В.І. (2008). Сільський зелений туризм – пріоритет розвитку туристичної галузі України. Стратегічні пріоритети, 1(6), 138–143.

Кудла, Н.Є. (2015). Сільський туризм: Основи підприємництва та гостинності. Київ: Центр учбової літератури.

Маленков, Р., & Година, О. (2010). Дванадцять маршрутів Київщиною: Путівник. Київ: Грані-Т.

Осадча, Т.С. (2009). Сільський зелений туризм в Україні: окремі аспекти організації, обліку і контролю [Монографія]. Херсон: Олді-плюс.

Передерій, Н.О. (2014). Напрямки розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки, вип. 1(8), т. 1, 265–270.
Copyright (c) 2019 Анатолій Доценко, Валерія Дульська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |