DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7603.2.1.2019.173023

Розвиток wellness-туризму та його вплив на трансформацію туристичної індустрії України

Lesia Ustymenko, Nataliia Bulhakova

Анотація


Мета дослідження – аналіз впливу wellness-туризму на трансформацію туристичної індустрії в Україні. Методика. Проаналізовано основні підходи у вітчизняній та зарубіжній літературі щодо таких дефініцій як «SPA» и «wellness», «wellness-туризм». Охарактеризовано основні тенденції розвитку wellness-туризму існуючі проблеми розвитку туристсько-рекреаційних комплексів України. Обґрунтовано доцільність змін в організації діяльності туристсько-рекреаційних комплексів України, як складової трансформації туристичної індустрії. Результати. Розроблено нові на вітчизняному ринку wellness-туризму форми роботи з клієнтами туристсько-рекреаційних комплексів, зокрема – wellness weekend-tours. Визначено основні цільові групи на які орієнтовані wellness та SPA послуги та пов’язані з ними інноваційні технології. Наукова новизна. Систематизовано основні wellness-інновації, їх форми, види та специфіку, що дозволять краще трансформуватись туристсько-рекреаційним комплексам з метою задоволення сучасних потреб населення Запропоновано до вживання термін «wellness weekend-tours». визначити основні шляхи оптимізації wellness-діяльності в умовах трансформації туристичної індустрії України. Практична значимість. Запропоновано орієнтовні рекреаційні інновації, що базуються на використанні закордонного досвіду організації діяльності туристсько-рекреаційних комплексів України.


Ключові слова


wellness; wellness-туризм; wellness-інновації; SPA послуги; туристсько-рекреаційна діяльність; трансформація туристичної індустрії; рекреаційні інновації; wellness weekend-tours

Повний текст:

PDF

Посилання


Hall, C.M., & Page, S.J. (2014). The Geography of tourism and recreation: Environment, place and space (4th ed.). London: Routledge [in English].

Miller, J.W. (2005). Wellness: The History and Development of a Concept. Spektrum Freizeit, 1, 84-106. Retrieved from http://www.fh-joanneum.at/aw/home/Studienangebot_Uebersicht/department_management/gtm/fue_gtm/publikationen/~biqw/Wellness_/?lan=de [in English].

Naftusia Tur. (2016). Reiting sanatoriev Ukrainy [Rating of resorts in Ukraine]. Retreived from https://naftusia.com/ru/ukraina/vse-sanatorii/reytingi/ [in Russian].

On Resorts. (2000). Law of Ukraine dated October 5, 2000, No. 2026-III. Retreived from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14?lang=uk [in Ukrainian].

Tooman, H. (2009). Wellness – A New Perspective for Leisure and Tourism: Wellness Philosophy. Retreived from http://pc.parnu.ee/~htooman/Teemade_esitlused/3_TheWellnessConcept.pdf [in English].

Travis, J.W. (1977). Wellness Workbook for Health Professionals. Mill Valley, CA: Wellness Resource Center [in English].

Wellness. (1971). In The Compact Edition of the Oxford English Dictionary. (Vol. 2, pp. 3738.1). Oxford: Oxford University Press [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Про курорти. (2000). Закон України від 5 жовтня 2000 р. № 2026-III. Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14?lang=uk.

Нафтуся Тур. (2016). Рейтинг санаториев Украины. Взято из https://naftusia.com/ru/ukraina/vse-sanatorii/reytingi/.

Hall, C.M., & Page, S.J. (2014). The Geography of tourism and recreation: Environment, place and space (4th ed.). London: Routledge.

Miller, J.W. (2005). Wellness: The History and Development of a Concept. Spektrum Freizeit, 1, 84–106. Retrieved from http://www.fh-joanneum.at/aw/home/Studienangebot_Uebersicht/department_management/gtm/fue_gtm/publikationen/~biqw/Wellness_/?lan=de.

Tooman, H. (2009). Wellness – A New Perspective for Leisure and Tourism: Wellness Philosophy. Retreived from http://pc.parnu.ee/~htooman/Teemade_esitlused/3_TheWellnessConcept.pdf

Travis, J.W. (1977). Wellness Workbook for Health Professionals. Mill Valley, CA: Wellness Resource Center.

Wellness. (1971). In The Compact Edition of the Oxford English Dictionary. (Vol. 2, pp. 3738.1). Oxford: Oxford University Press.

Copyright (c) 2019 Леся Устименко, Наталія Булгакова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |