DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7603.2.1.2019.173017

Геопросторові аспекти пішохідного туризму

Oleksandr Kolotukha

Анотація


В статті досліджено геопросторові особливості пішохідного туризму як виду активної рекреаційної діяльності. Визначено, що, на сьогоднішній день, пішохідний туризм в світі представлений двома моделями — пострадянською та західною. Перша полягає в тому, що пішохідний спортивний туризм в Україні та в ряді постсоціалістичних країн є видом спорту, сутність якого в тому, що підготовлена туристська група сама вибирає район походу, розробляє маршрут, визначає перешкоди, місця ночівель, орієнтується на маршруті тощо. Західна модель пішохідного туризму дає можливість вийти на туристський маршрут як туристській групі, так і окремому туристу завдяки світовому проекту туристських стежок. Досліджено мережу європейських туристських маршрутів, всесвітньо відомі туристські стежки, перспективи розвитку трекінгового туризму в Україні.


Ключові слова


спортивний туризм; пішохідний туризм; трекінг; туристська стежка; туристський маршрут

Повний текст:

PDF

Посилання


Appalachian Trail Conservancy. (n.d.) Retrieved from http://www.appalachiantrail.org/ [in English].

European Ramblers Association. (n.d.) Retrieved from http://www.era-ewv-ferp.com/ [in English].

Kolotukha, O.V. (2015a). Heoprostorova orhanizatsiia sportyvnoho turyzmu [Geospatial organization of sports tourism] [Monograph]. Kirovograd: FOP Alexandrova M.V. [in Ukrainian].

Kolotukha, O.V. (2015b). Transkarpatska turystska stezhka yak liniina sotsialno-ekonomichna systema [Transcarpathia tourism trail as a linear socio-economic system]. In Heohrafiia, ekolohiia, turyzm: teoriia, metodolohiia, praktyka, Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (May 21-23, 2015). Ternopil: Taip [in Ukrainian].

Kolotukha, O.V. (2017). Slovnyk-dovidnyk z isportyvnoho turyzmu ta aktyvno і rekreatsii: heohrafiia, systematyzatsiia, praktyka [Dictionary of reference on sports tourism and active recreation: geography, systematization, practice]. Kropivnitsky: Publishing House of the Flight Academy of the NAU [in Ukrainian].

National Geographic Magazine. (n.d.) Retrieved from https://www.nationalgeographic.com/magazine/ [in English].

Vostokov, I.E. (1990). Klassyfykatsyia peshekhodnikh marshrutov [The classification of hiking trails]. Moscow: Tourist [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Востоков, И.Е. (1990). Классификация пешеходных маршрутов. Москва: Турист.

Колотуха, О.В. (2017). Словник-довідник зі спортивного туризму та активної рекреації: географія, систематизація, практика. Кропивницький: Видавництво Льотної академії НАУ.

Колотуха, О.В. (2015a). Геопросторова організація спортивного туризму [Монографія]. Кіровоград: ФОП Александрова М.В.

Колотуха, О.В. (2015b). Транскарпатська туристська стежка як лінійна соціально-економічна система. В Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика, Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21-23 травня 2015 р.). Тернопіль: Тайп.

Appalachian Trail Conservancy. (n.d.) Retrieved from http://www.appalachiantrail.org/.

European Ramblers Association. (n.d.) Retrieved from http://www.era-ewv-ferp.com/.

National Geographic Magazine. (n.d.) Retrieved from https://www.nationalgeographic.com/magazine/.

Copyright (c) 2019 Олександр Колотуха

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |