DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7603.2.2018.154594

Розвиток туристично-ресурсного потенціалу України (практичний аспект)

Tetiana Tkachenko

Анотація


У статті визначено та запропоновано основні критерії класифікаційних характеристик та особливостей комплексної оцінки туристично-ресурсного потенціалу, що визначають стан та перспективи розвитку туризму в Україні. Удосконалено методичну інструкцію комплексної оцінки туристично-ресурсного потенціалу для формування повного та раціонального визначення її змісту та відповідних концепцій. Методологічною основою для вирішення завдань була серія традиційних загальнонаукових методів дослідження та оцінки туристичного та ресурсного потенціалу. Проте найбільший вплив на формування змістовно-термінологічних характеристик концепції чинять рекреація та туризм. Встановлено, що у межах комплексної оцінки ресурсно-рекреаційної системи головну роль відіграє наявність та стан матеріально-технічний засобів й (національна) туристична інфраструктура в цілому. Надано сучасну характеристику питанням паспортизації та оцінки природних рекреаційно-туристичних ресурсів, що є одним із головних завдань менеджменту рекреаційного природокористування, що формують, впливають та визначають стан та перспективи розвиток туристичного потенціалу України. Доведено, що аналіз туристично-ресурсного потенціалу території (акваторії) є вихідною науковою базою для розробки стратегії та планів розвитку туризму на державному та регіональному рівнях. Визначено та запропоновано основні критерії класифікаційних характеристик та особливостей комплексної оцінки, що визначають стан та перспективи розвитку туристично-ресурсного потенціалу України. На підставі отриманих результатів розроблено низку практичних рекомендацій, що можуть бути використано під час навчального процесу, підготовки кадрів для національної туристичної галузі, практичної діяльності туристичних компаній, для просування рекреаційної географії та туризму.

Ключові слова


рекреаційна та туристична галузь; оцінка туристично-ресурсного потенціалу; метод; рекреаційний та туристичний потенціал; рекреаційний ландшафт

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Beidyk, O.O. (2009). Rekreatsiini ta turystychni resursy Ukrainy [Recreational and tourist resources of Ukraine]. Kyiv: AlterPres [in Ukrainian].

Kovalska, L.V. (2010). Rekreatsiina otsinka mistsevosti terytorii Halytskoho natsionalnoho parku [Recreational assessment of the terrain of the territory of the Galician National Park]. Fizychna heohrafiia ta heomorfolohiia, 1 (58) [in Ukrainian].

Kovalska, L.V. (2013). Ekoturyzm [Ecotourism]. Ivano-Frankivsk: NAIR [in Ukrainian].

Kovalska, L.V. (2014). Rekreatsiina heohrafiia [Recreational geography]. Ivano-Frankivsk: NAIR [in Ukrainian].

Kovalska, L.V. (2016). Heohrafiia turyzmu [Geography of tourism]. Ivano-Frankivsk: NAIR [in Ukrainian].

Stafiichuk, V.I. (2008). Rekrealohiia [Reclamation] (2nd ed.). Kyiv: AlterPres [in Ukrainian].

Tkachenko, T.I. (2011). Rekreatsiini vlastyvosti reliefu Ukrainy yak skladovoi formuvannia dukhovnosti ukrainskoho etnosu [Recreational properties of relief of Ukraine as a component of the formation of the spirituality of the Ukrainian ethnos]. In Rekreatsiinyi potentsial Karpatskoho rehionu: istoriia, suchasnyi stan, perspektyvy [Recreational potential of the Carpathian region: history, current state, prospects], Proceedings of the International scientific conference Ivano-Frankivsk – Yaremche (October 19–21, 2011) (Issue 3, pp. 494–500). Ivano-Frankivsk: Foliant [in Ukrainian].

Tkachenko, T.I. (2013). Rekreatsiina spetsializatsiia reliefu Ukrainy v systemi «relief-rekreatsiia» yak skladova formuvannia dukhovnosti ukrainskoho etnosu [Recreational specialization of relief of Ukraine in the system of «relief-recreation» as a component of the formation of the spirituality of the Ukrainian ethnos]. Fizychna heohrafiia ta heomorfolohiia, 4 (72), 32–41 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Тетяна Ткаченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |