Типи і моделі кластерів сільського туризму в Україні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7603.2.2018.154397

Ключові слова:

кластер, сільський туризм, модель, тип, впровадження

Анотація

Стаття присвячена дослідженню концептуальних засад формування кластерів сільського туризму в Україні, їх структури та функціонування. На сучасному етапі сільський туризм країни стоїть перед організаційно-економічними та маркетинговими викликами конкурентного туристичного ринку. Для сільського туризму актуальним є впровадження проектів інноваційного типу, спрямованих на удосконалення і просування його продуктів і місцевостей, у тому числі пов’язаних з формуванням кластерних структур. Мета цієї роботи: подати результати типізації існуючих кластерів сільського туризму за характером спеціалізації і продуктовою орієнтованістю та розроблені моделі формування і оптимального функціонування цих кластерів. Розглянуто питання формування і функціонування кластерів сільського туризму в Україні. Формування кластерних структур в сільському туризмі тут перебуває на початковому етапі. Аналіз діючих кластерів дозволив здійснити їх типізацію за критерієм спеціалізації на групи: нічліжно-гастрономічні (садибні), агротуристичні та краєзнавчо-екскурсійні. Здійснений аналіз основних дослідницьких моделей щодо створення і аналізу функціонування кластерів сільського туризму. Проаналізовані моделі кластерів і кластерних ініціатив СТ в Україні ґрунтуються на структурі учасників, конкретних видах їх взаємодії, визначених smart-спеціалізаціях. До організаційно-функціональних недоліків цих типів моделей належать: відсутність диференціації учасників за їх функціями (провідні, партнери, допоміжні), недостатній акцент на ресурсно-інфраструктурну базу кластерів (туристичні атракції і матеріальна база), а також брак визначення основних векторів і конкретних учасників взаємодії. Запропоновано для науково-практичних цілей багаторівневу універсальну модель кластеру сільського туризму з основними структурними рівнями: базовим, партнерським і супроводжуючим. Ця модель була застосована для формування двох кластерних ініціатив в етнографічному регіоні Українських Карпат – на Бойківщині. Наголошено на необхідності використання у дослідженнях з проблематики кластерів сільського туризму зарубіжного досвіду.

Біографії авторів

Marta Malska, Львівський національний університет імені Івана Франка

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму

Yurii Zinko, Львівський національний університет імені Івана Франка

Старший викладач кафедри туризму

Посилання

Horishevskyi, P.A., Vasyliev, V.P., & Zinko, Yu.V. (2003). Silskyi zelenyi turyzm: orhanizatsiia nadannia posluh hostynnosti [Rural green tourism: the organization of providing hospitality services]. Ivano-Frankivsk: Misto NV [in Ukrainian].

Hrytsku-Andriiesh, Yu. (2010). Perspektyvy stvorennia klasteru silskoho turyzmu u Chernivetskii oblasti [Prospects for creating a cluster of rural tourism in Chernivtsi region]. Retrieved from http://www.rusnauka.com/9_DN_2010/Economics/62121.doc.htm [in Ukrainian].

Lytvyn, I.V., & Nek, M.O. (2013). Problemy ta perspektyvy rozvytku silskoho zelenoho turyzmu v rehioni [The problem is that it is promising for the roots of the silskoho zelenoho turizm v rehioni]. Rehionalna ekonomika, 2, 81–88 [in Ukrainian].

Majewski, J. (2000). Agroturystyka to tez biznes [Agritourism is also a business]. Warszaw: Fundacja Wspomagania Wsi [in Polish].

Malska, M.P., Zinko, Yu.V., & Horishevskyi, P.A. (2015). Silskyi turyzm v Karpatskomu rehioni: suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku [Rural tourism in the Carpathian region: the current state and prospects of development]. In Rehion – 2015: stratehiia optymalnoho rozvytku [Region – 2015: A strategy for optimal development], Proceedings of the International Scientific and Practical (pp. 127–130). Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University [in Ukrainian].

Milashovska, O.I., & Hoblyk-Markovych, N.M. (2013). Model turystychnoho klastera Zakarpatskoi oblasti [Model of tourist cluster of Transcarpathian region]. Scientific Bulletin of UNFU, 23 (2), 284–292 [in Ukrainian].

Phenomen klasteru: anomalni biznes-dolyny [The cluster phenomenon: abnormal business valleys]. (2012). Kyiv: Kyiv-Mohyla Business School [in Ukrainian].

Porter, M. (1993). Mezhdunarodnaya konkurentsiya [International competition]. Moscow: Mezhdunarodnyie otnosheniya [in Russian].

Roman, M. (2013). Klastry jako forma współdziałania w działalności turystycznej [Clusters as a form of cooperation in tourist activities] Retrieved from http://www.zif.wzr.pl/pim/2013_1_3_22.pdf [in Polish].

Stratehiia rozvytku turyzmu i kurortiv Ukrainy do 2026 roku [Strategy of development of tourism and resorts of Ukraine until 2026]. (2017). Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249826501 [in Ukrainian].

Sznajder, M., & Przezbórska, L. (2006). Agroturystyka [Agritourism]. Warszaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne [in Polish].

Vasyliev, V., Hafurova, O., Zinko, Yu., Rutynskyi, M., Shpenyk, T., & Tovt, M. (2017). Silskyi zelenyi turyzm – vid roziednanykh sadyb do terytorialnykh klasteriv [Rural green tourism – from separated estates to territorial clusters] Kyiv: Spilka spryiannia rozvytku silskoho zelenoho turyzmu Ukrainy [in Ukrainian].

Zinko, Yu., Malska, M., & Solski, M. (2018). Klastery silskoho turyzmu Ukrainy i Polshchi [Clusters of rural tourism of Ukraine and Poland]. In Tsili staloho rozvytku tretoho tysiacholittia: vyklyky dlia universytetiv nauk pro zhyttia [The goals of sustainable development of the third millennium are challenges for life sciences universities], Proceedings of the Internаtional Scientific and Practical (Vol. 1, pp. 73–75). Kyiv: National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine [in Ukrainian].

Zinko, Yu.V., Horishevskyi, P.A., Petryshyn, M.A., Vasyliev, V.P., & Hundiak, O.O. (2008). Marketynhovi doslidzhennia silskoho turyzmu v Karpatskomu rehioni [Market researches of rural tourism in the Carpathian region]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho ahrarnoho universytetu, 124, 32–40 [in Ukrainian].

Zinko, Yu.V., Vasyliev, V.P., Horishevskyi, P.A., & Rutynskyi, M.I. (2009). Svitovyi dosvid orhanizatsii silskoho turyzmu [World experience in organizing rural tourism]. Odessa: Vydavnictvo Spilky Silskogo Zelenogo Turyzmu [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-26

Як цитувати

Malska, M., & Zinko, Y. (2018). Типи і моделі кластерів сільського туризму в Україні. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм, (2), 8–23. https://doi.org/10.31866/2616-7603.2.2018.154397

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ТУРИЗМУ