DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7603.2.2018.154397

Типи і моделі кластерів сільського туризму в Україні

Marta Malska, Yurii Zinko

Анотація


Стаття присвячена дослідженню концептуальних засад формування кластерів сільського туризму в Україні, їх структури та функціонування. На сучасному етапі сільський туризм країни стоїть перед організаційно-економічними та маркетинговими викликами конкурентного туристичного ринку. Для сільського туризму актуальним є впровадження проектів інноваційного типу, спрямованих на удосконалення і просування його продуктів і місцевостей, у тому числі пов’язаних з формуванням кластерних структур. Мета цієї роботи: подати результати типізації існуючих кластерів сільського туризму за характером спеціалізації і продуктовою орієнтованістю та розроблені моделі формування і оптимального функціонування цих кластерів. Розглянуто питання формування і функціонування кластерів сільського туризму в Україні. Формування кластерних структур в сільському туризмі тут перебуває на початковому етапі. Аналіз діючих кластерів дозволив здійснити їх типізацію за критерієм спеціалізації на групи: нічліжно-гастрономічні (садибні), агротуристичні та краєзнавчо-екскурсійні. Здійснений аналіз основних дослідницьких моделей щодо створення і аналізу функціонування кластерів сільського туризму. Проаналізовані моделі кластерів і кластерних ініціатив СТ в Україні ґрунтуються на структурі учасників, конкретних видах їх взаємодії, визначених smart-спеціалізаціях. До організаційно-функціональних недоліків цих типів моделей належать: відсутність диференціації учасників за їх функціями (провідні, партнери, допоміжні), недостатній акцент на ресурсно-інфраструктурну базу кластерів (туристичні атракції і матеріальна база), а також брак визначення основних векторів і конкретних учасників взаємодії. Запропоновано для науково-практичних цілей багаторівневу універсальну модель кластеру сільського туризму з основними структурними рівнями: базовим, партнерським і супроводжуючим. Ця модель була застосована для формування двох кластерних ініціатив в етнографічному регіоні Українських Карпат – на Бойківщині. Наголошено на необхідності використання у дослідженнях з проблематики кластерів сільського туризму зарубіжного досвіду.

Ключові слова


кластер; сільський туризм; модель; тип; впровадження

Повний текст:

PDF

Посилання


Horishevskyi, P.A., Vasyliev, V.P., & Zinko, Yu.V. (2003). Silskyi zelenyi turyzm: orhanizatsiia nadannia posluh hostynnosti [Rural green tourism: the organization of providing hospitality services]. Ivano-Frankivsk: Misto NV [in Ukrainian].

Hrytsku-Andriiesh, Yu. (2010). Perspektyvy stvorennia klasteru silskoho turyzmu u Chernivetskii oblasti [Prospects for creating a cluster of rural tourism in Chernivtsi region]. Retrieved from http://www.rusnauka.com/9_DN_2010/Economics/62121.doc.htm [in Ukrainian].

Lytvyn, I.V., & Nek, M.O. (2013). Problemy ta perspektyvy rozvytku silskoho zelenoho turyzmu v rehioni [The problem is that it is promising for the roots of the silskoho zelenoho turizm v rehioni]. Rehionalna ekonomika, 2, 81–88 [in Ukrainian].

Majewski, J. (2000). Agroturystyka to tez biznes [Agritourism is also a business]. Warszaw: Fundacja Wspomagania Wsi [in Polish].

Malska, M.P., Zinko, Yu.V., & Horishevskyi, P.A. (2015). Silskyi turyzm v Karpatskomu rehioni: suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku [Rural tourism in the Carpathian region: the current state and prospects of development]. In Rehion – 2015: stratehiia optymalnoho rozvytku [Region – 2015: A strategy for optimal development], Proceedings of the International Scientific and Practical (pp. 127–130). Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University [in Ukrainian].

Milashovska, O.I., & Hoblyk-Markovych, N.M. (2013). Model turystychnoho klastera Zakarpatskoi oblasti [Model of tourist cluster of Transcarpathian region]. Scientific Bulletin of UNFU, 23 (2), 284–292 [in Ukrainian].

Phenomen klasteru: anomalni biznes-dolyny [The cluster phenomenon: abnormal business valleys]. (2012). Kyiv: Kyiv-Mohyla Business School [in Ukrainian].

Porter, M. (1993). Mezhdunarodnaya konkurentsiya [International competition]. Moscow: Mezhdunarodnyie otnosheniya [in Russian].

Roman, M. (2013). Klastry jako forma współdziałania w działalności turystycznej [Clusters as a form of cooperation in tourist activities] Retrieved from http://www.zif.wzr.pl/pim/2013_1_3_22.pdf [in Polish].

Stratehiia rozvytku turyzmu i kurortiv Ukrainy do 2026 roku [Strategy of development of tourism and resorts of Ukraine until 2026]. (2017). Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249826501 [in Ukrainian].

Sznajder, M., & Przezbórska, L. (2006). Agroturystyka [Agritourism]. Warszaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne [in Polish].

Vasyliev, V., Hafurova, O., Zinko, Yu., Rutynskyi, M., Shpenyk, T., & Tovt, M. (2017). Silskyi zelenyi turyzm – vid roziednanykh sadyb do terytorialnykh klasteriv [Rural green tourism – from separated estates to territorial clusters] Kyiv: Spilka spryiannia rozvytku silskoho zelenoho turyzmu Ukrainy [in Ukrainian].

Zinko, Yu., Malska, M., & Solski, M. (2018). Klastery silskoho turyzmu Ukrainy i Polshchi [Clusters of rural tourism of Ukraine and Poland]. In Tsili staloho rozvytku tretoho tysiacholittia: vyklyky dlia universytetiv nauk pro zhyttia [The goals of sustainable development of the third millennium are challenges for life sciences universities], Proceedings of the Internаtional Scientific and Practical (Vol. 1, pp. 73–75). Kyiv: National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine [in Ukrainian].

Zinko, Yu.V., Horishevskyi, P.A., Petryshyn, M.A., Vasyliev, V.P., & Hundiak, O.O. (2008). Marketynhovi doslidzhennia silskoho turyzmu v Karpatskomu rehioni [Market researches of rural tourism in the Carpathian region]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho ahrarnoho universytetu, 124, 32–40 [in Ukrainian].

Zinko, Yu.V., Vasyliev, V.P., Horishevskyi, P.A., & Rutynskyi, M.I. (2009). Svitovyi dosvid orhanizatsii silskoho turyzmu [World experience in organizing rural tourism]. Odessa: Vydavnictvo Spilky Silskogo Zelenogo Turyzmu [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Марта Мальська, Юрій Зінько

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |