DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7603.1.2018.151792

Кадровий потенціал сфери туризму: стан, виклики та тенденцї розвитку

Khrystyna Pletsan

Анотація


У статті виокремлено та обґрунтовано стан і тенденції розвитку формування кадрового потенціалу сфери туризму. Доведено, що для оптимізації розвитку конкурентоздатного кадрового потенціалу сфери туризму в Україні потрібно передбачити прогнозування та планування потреби в кадрах, підбір і розстановку кадрів відповідно компетентнісного рівня, створення дієвого кадрового резерву, планування розвитку персоналу, формування і реалізацію мотиваційного компоненту. Охарактеризовано, що ефективна кадрова політика в сфері туризму України має сприяти професійному зростанню фахівців, забезпечуючи самореалізацію та успішність професійної діяльності. Обґрунтовано необхідність ініціативних, компетентних кадрів, з новим стилем мислення та баченням перспективи розвитку туристичного середовища, які володіють демократичними методами управління, здатність діяти в сучасних умовах суспільного розвитку, бути відкритими до впровадження відповідних новацій, що забезпечить формування конкурентоздатного кадрового потенціалу в умовах пошуку нової парадигми в сфері туризму в Україні. На основі отриманих результатів дослідження розроблено низку практичних рекомендацій з метою впровадження та реалізації ефективного управління кадровим ресурсом туристичного підприємства в Україні.

Ключові слова


кадровий потенціал; успішність; професійна діяльність; фахівець-туризмознавець; людські ресурси; конкурентоздатний фахівець; самореалізація; компетентнісний підхід; сфера туризму

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


About the approval of the Tourism Development and Resorts Strategy for the period up to 2026. (2017). The CMU Order dated March 16, 2017, No. 1681-p. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249826501 [in Ukrainian].

Armstrong, M. (2004). Practice of Human Resources Management. (8th ed.). St. Petersburg: Peter [in Russian].

Armstrong, M. (2014). Practice of Human Resources Management. St. Petersburg: Peter [in Russian].

Busel, V.T. (Ed.) (2005). Great explanatory dictionary of contemporary Ukrainian language (with additional and additional materials). Kyiv: VTF Perun [in Ukrainian].

Connov, M., & Pokora, J., (2007). Coaching and Mentoring at work: Developing Effective Practice, Open University Press, UK [in English].

Dutta, S., Lanvin, B., & Wunsch-Vincent, S., (Eds.) (2017). The Global Innovation Index 2017. Innovation Feeding the World. Retrieved from https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report [in English].

Ermakova, I.G., & Golub, N.B. (Eds.) (2012). Competency Approach in Continuing Education. [Collective monograph]. Donetsk: Kashtan [in Ukrainian].

Ivanova, S. (2008). Development of staff potential: Professional competence, leadership, communication. Moscow: Alpina Biznes Buks [in Russian].

Mitina, L.M. (2002). Psychology of the Development of Personality Competitiveness. Moscow: MPSI [in Russian].

Publіc admіnіstratіon after "New publіc management". (2010). Organіsatіon for economic co-operatіon and development. Paris: OECD publishing [in English].

Publіc admіnіstratіon after "New publіc management". (2016). Organіsatіon for economic co-operatіon and development. Paris: OECD publishing [in English].

Radum, V.V. (Ed.) (2004). Sociological and Pedagogical Dictionary. Kyiv: EksOb [in Ukrainian].

Zubkov, M.G., & Muller, V.K. (2012). Contemporary English-Ukrainian and Ukrainian-English dictionary. Kharkiv: Shkola [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Христина Плецан

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |