DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7603.1.2018.151761

Комплексна логістична стратегія сталого розвитку урботуризму: український та світовий досвід

Ihor Smyrnov

Анотація


Стаття присвячена обгрунтуванню комплексної логістичної стратегії розвитку урботуризму на основі досліджень українського та світового досвіду. Висновки. Визначено, що в комплексній структурі логістики туризму, логістиці рекреаційно-туристичних ресурсів належить важливе місце. Логістику ресурсної бази туризму можна розглядати на різних регіональних рівнях, починаючи від локального та закінчуючи найвищим – метарівнем. Отже, свою окрему ресурсну базу має кожен туристичний об’єкт, місто, туристична зона, область, регіон, країна, туристичний макрорегіон світу та світ загалом. Місткість ресурсної бази визначає місткість туристичного ринку певної території. Тобто поняття природно-ресурсного та рекреаційно-ресурсного потенціалів, місткість ландшафту та рекреаційних ресурсів взаємопов’язані та інтегруються в ширшу категорію – логістичний потенціал рекреаційно-туристичних ресурсів (РТР) або ресурсної бази туризму (РБТ), який у системі логістики туризму певного регіону діє разом з логістичним потенціалом матеріально-технічної бази туризму та логістичним потенціалом вхідного туристопотоку в регіон.

Ключові слова


урботуризм; комплексна логістична стратегія; сталий туризм; український досвід

Повний текст:

PDF

Посилання


Derbak, M.Yu., Oboznyi, V.V., & Smyrnov, I.H. (2013). Innovatsiina diialnist naukovo-navchalnoho tsentru "Synevyr" [Innovative activity of Synevyr Science and Education Center]. Kyiv: National Pedagogikal Dragomanov University [in Ukrainian].

Oliynyk, Ya. B., & Smyrnov, I.H. (2011). Mizhnarodna lohistyka [International logistics].Kiev: Obrii [in Ukrainian].

Smyrnov, I.H. & Volynets, V.V. (2013). Turetskyi dosvid zastosuvannia systemy "Vse vkliuchene" v turyzmi ta mozhlyvosti yoho vykorystannia v Ukraini [Turkish experience in using the "All Inclusive" system in tourism and its use in Ukraine]. Naukovi zapysky Kyivskoho universytetu turyzmu, ekonomiky і prava. Seriia: filosofski nauky, 15, 74–89 [in Ukrainian].

Smyrnov, I.H. (2007). Biznesovi osnovy mizhnarodnoho turyzmu [Business fundamentals of international tourism]. Kyiv: VPTs "Kyivskyi universytet" [in Ukrainian].

Smyrnov, I.H. (2009a). Lohistyka turyzmu [Tourism logistics]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Smyrnov, I.H. (2009b). Mizhnarodnyi turystychnyi biznes [International Travel Business]. Ivano-Frankivsk: Halytska akademiia [in Ukrainian].

Smyrnov, I.H. (2014b). Lohistyka kruiznoi kompanii yak dzherelo konkurentnoi perevahy na kruiznomu rynkuiu [Logistics of the cruise company as a source of competitive advantage in the cruise market]. In II Litni naukovi chytannia [II Summer Scientific Readings], Proceedings of Materialy Mizhnarodnoi konferentsii. (pp. 43–45). Kyiv: Center for Publications [in Ukrainian].

Smyrnov, I.H. (2014c). Lohistyka ta heohrafiia kruiznoho turyzmu [Logistics and geography of cruise tourism]. Journal of Socio-Economic Geography, 2, 17–28 [in Ukrainian].

Smyrnov, I.H. (2014a). Lohistyka vystavkovoi diialnosti: rehionalnyi aspekt. [Logistics of Exhibition Activity: Regional Aspect]. Ekonomichna ta sotsialna heohrafiiay, 2 (70), 172–182 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дербак, М.Ю., Обозний, В.В., & Смирнов, І.Г. (2013). Інноваційна діяльність науково-навчального центру "Синевир". Київ: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Олійник, Я.Б., & Смирнов, І.Г. (2011). Міжнародна логістика. Київ: Обрії.

Смирнов, І.Г. (2007). Бізнесові основи міжнародного туризму. Київ: ВПЦ "Київський університет".

Смирнов, І.Г. (2009a). Логістика туризму. Київ: Знання.

Смирнов, І.Г. (2009b). Міжнародний туристичний бізнес. Івано-Франківськ: Галицька академія. 

Смирнов, І.Г. (2014a). Логістика виставкової діяльності: регіональний аспект. Економічна та соціальна географія, 2 (70), 172–182.

Смирнов, І.Г. (2014b). Логістика круїзної компанії як джерело конкурентної переваги на круїзному ринку. В ІІ Літні наукові читання, Матеріали Міжнародної конференції (с. 43–45). Київ: Центр наукових публікацій.

Смирнов, І.Г. (2014c). Логістика та географія круїзного туризму. Часопис соціально-економічної географії, 2, 17–28.

Смирнов, І.Г., & Волинец, В.В. (2013). Турецький досвід застосування системи "Все включене" в туризмі та можливості його використання в Україні. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки, 15, 74–89.
Copyright (c) 2018 Ігор Смирнов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контактна інформація   |