DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7603.1.2018.150237

Електронна комерція в туризмі: практика, проблеми, перспективи

Yevhen Kozlovskyi

Анотація


Стаття присвячена розгляду проблеми використання сучасних інструментів електронної комерції в сфері туризму. З метою розкриття теми застосовуються методи об’єктивності та системності для встановлення основних переваг та недоліків використання електронної комерції у господарській діяльності туристичного підприємства. Мета cтатті – визначення стану та перспектив розвитку електронної комерції на ринку туристичних послуг, а також аналіз міжнародного досвіду в сфері законодавчого регулювання електронної торгівлі. Разом із швидким розповсюдженням засобів електронного платежу, розвитком комунікаційних мереж та зростанням кількості потенційних користувачів Інтернет, електронна комерція перетворилася на один з важливих каналів збуту туристичних послуг, збільшуючи при цьому прибутковість та конкуренто­спроможність підприємств. Одним з важливих факторів, який перешкоджає стрімкому розповсюдженню електронного туризму в Україні, є недосконалість нормативно-правової бази. Після запровадження дійових правових механізмів взаємодії продавця та споживача туристичних послуг електронні продажі можна зробити одним із сучасних та ефективних способів реалізації туристичного продукту.


Ключові слова


електронна комерція; туризм; інформаційні технології; глобальна мережа; правове регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Dmytrychenko, M.F. (2012). Informatsiine zabezpechennia turyzmu [Information provision for tourism]. Kyiv: NTU [in Ukrainian].

Ivanova, O.M. (2016). Upravlinnia informatsiinymy potokamy turystychnykh pidpryiemstv [Management of information flows of tourist enterprises]. Sumy: Universytetska knyha [in Ukrainian].

Kozlovskyi, Ye.V. (2016). Osoblyvosti vykorystannia suchasnoho prohramnoho zabezpechennia dlia avtomatyzatsii roboty turystychnykh pidpryiemstv [Features of using modern software to automate the work of tourism enterprises]. Heohrafiia ta turyzm, 38, 23–31 [in Ukrainian].

Kozlovskyi, Ye.V. (2017). Vplyv elektronnoi komertsii na rozvytok suchasnoho turystychnoho biznesu [Influence of e-commerce on the development of modern tourism business]. International Journal of Innovative Technologies in Economy, 5 (11), 25–27 [in Ukrainian].

Kozlovskyi, Ye.V., & Tkachenko, Ye.V. (2018). Problemy pravovoho rehuliuvannia elektronnoi komertsii na turystychnomu rynku [Problems of legal regulation of e-commerce in the tourist market]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 7, 101–104 [in Ukrainian].

Pro elektronnu komertsiiu [About e-commerce]. Zakon Ukrainy. (2017, 26 April). Ofitsiinyi portal Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/675-19 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo derehuliatsii hospodarskoi diialnosti ta vyznannia takymy, shcho vtratyly chynnist, deiakykh rozporiadzhen Kabinetu Ministriv Ukrainy [On approval of the plan of measures on deregulation of economic activity and the recognition of invalidations of certain orders of the Cabinet of Ministers of Ukraine]. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy. (2017, 11 October). Ofitsiinyi portal Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/615-2016-%D1%80 [in Ukrainian].

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]. (2018, 07 May). Ofitsiinyi portal Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 [in Ukrainian].

Typovyi zakon YuNSITRAL pro elektronni pidpysy [UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures]. (2007, 25 May). Ofitsiinyi portal Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_937 [in Ukrainian].

Typovyi zakon YuNSITRAL pro elektronnu torhivliu [UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce]. (2007, 25 May). Ofitsiinyi portal Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_321 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дмитриченко, М.Ф. (2012). Інформаційне забезпечення туризму. Київ: НТУ.

Іванова, О.М. (2016). Управління інформаційними потоками туристичних підприємств. Суми: Університетська книга.

Козловський, Є.В. (2016). Особливості використання сучасного програмного забезпечення для автоматизації роботи туристичних підприємств. Географія та туризм, 38, 23–31.

Козловський, Є.В. (2017). Вплив електронної комерції на розвиток сучасного туристичного бізнесу. International Journal of Innovative Technologies in Economy, 5 (11), 25–27.

Козловський, Є.В., & Ткаченко, Є.В. (2018). Проблеми правового регулювання електронної комерції на туристичному ринку. Інвестиції: практика та досвід, 7, 101–104.

Про електронну комерцію. Закон України. (2017, 26 квітня). Офіційний портал Верховної Ради України. Взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/675-19.

Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України. Розпорядження Кабінету Міністрів України (2017, 11 жовтня). Офіційний портал Верховної Ради України. Взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/615-2016-%D1%80.

Типовий закон ЮНСІТРАЛ про електронні підписи. (2007, 25 травня). Офіційний портал Верховної Ради України. Взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_937.

Типовий закон ЮНСІТРАЛ про електронну торгівлю. (2007, 25 травня). Офіційний портал Верховної Ради України. Взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_321.

Цивільний кодекс України. (2018, 07 травня). Офіційний портал Верховної Ради України. Взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Copyright (c) 2018 Євген Козловський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |