DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7603.1.2018.150228

До питань термінології спортивного туризму

Оleksandr Kolotukha

Анотація


Стаття присвячена дослідженню термінології спортивного туризму, в першу чергу, з точки зору суспільної географії. Проаналізовано та дано визначення поняттю «спортивний туризм», відштовхуючись від компонентів, що складають даний сцієнтонім, – «туризм» і «спортивний». Спортивний туризм визначено як складову більш широкого поняття – активна рекреація. Мета цієї роботи – дослідити формування термінології спортивного туризму та активної рекреації, їх географічної складової.

Розглянуто застосування термінів «туристський» та «туристичний», виявлено перевагу терміну «туристський». Визначено, що в рекреаційно-туристської галузі відбувається постійний динамічний процес появи нових та удосконалення існуючих термінів і понять, тому робота над створенням нових туристських словників є важливою умовою удосконалення туристського понятійно-термінологічного апарату. При цьому однозначність і чіткість трактування основних понять і термінів дозволить уникнути небажаної багатозначності і повинна сприяти розвитку географії туризму та рекреації.

Ключові слова


спортивний туризм; активна рекреація; термінологія; дефініції туризму

Повний текст:

PDF

Посилання


Alaev, E.B. (1977). Ekonomiko-geograficheskaya terminologiya [Economic-geographical terminology]. Moscow: Myslʼ [in Russian].

Endzheychik, I.(2003). Sovremennyiy turisticheskiy biznes. Ekostrategii v upravlenii firmoy. [Modern tourist business. Ecostrategies in the management of the company].Moscow: Finansy i statistika [in Russian].

Gaagskaya deklaratsiya po turizmu, Gaaga, 14 aprelya 1989 goda [The Hague Declaration on Tourism, The Hague, April 14, 1989] (2002). In V.K. Fedorchenko (Ed.) Pravove rehuliuvannia turystychnoi diialnosti v Ukraini [Legal regulation of tourism activity in Ukraine] (pp. 66–68). Kyiv: KUTEP [in Russian].

Hunziker, W., & Krapf, K. (1942). Grundriss der Allgemeinen Fremdenverkehrslehre [The Outline of General Tourism Science]. Zürich: Polygraphischer Verlag [in German].

Kolotukha, O.V. (2015). Heoprostorova orhanizatsiia sportyvnoho turyzmu [Geospatial organization of sports tourism].Kirovograd: FO-P Alexandrova M.V. [in Ukrainian].

Krachilo, N.P. (1987). Geografiya turizma [Geography of tourism]. Kyiv: Vyshcha shkola [in Russian].

Liubitseva, O.O. (2003). Heoprostorova orhanizatsiia turystychnoho protsesu. [Geospatial organization of the tourist process]. (Eztended abstract of Doctor’s thesis).Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv [in Ukrainian].

Rekomendatsii po statistike turizma [Recommendations on tourism statistics]. (1994). New York: UN.ST/ESA/STAT/SER.M./83 [in German].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алаев, Э.Б. (1977). Экономико-географическая терминология. Москва: Мысль.

Гаагская декларация по туризму, Гаага, 14 апреля 1989 года. (2002). В В.К. Федорченко (Ред.) Правове регулювання туристичної діяльності в Україні (с. 63–68). Киев: КУТЕП.

Енджейчик, И. (2003). Современный туристический бизнес. Экостратегии в управлении фирмой. (И.Д. Рудинский, пер.) Москва: Финансы и статистика.

Колотуха, О.В. (2015). Геопросторова організація спортивного туризму. Кіровоград: ФО-П Александрова М. В.

Крачило, Н.П. (1987) География туризма. Киев: Вища школа.

Любіцева, О.О. (2003). Геопросторова організація туристичного процесу. (Автореферат дисертації доктора географічних наук). Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Київ.

Рекомендации по статистике туризма. (1994). Нью-Йорк: ООН. ST/ESA/STAT/SER.M./83/Rev.1.

Hunziker, W., & Krapf, K. (1942). Grundriss der Allgemeinen Fremdenverkehrslehre. Zürich: Polygraphischer Verlag.
Copyright (c) 2018 Олександр Колотуха

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |